050 3422 221
info@fixstop.fi
www.fixstop.fi

Asiakasrekisteriseloste


Käsittelemme asiakastietojamme henkilötietolain (523/99) 10§ mukaisesti.
 

 1. Asiakasrekisterinpitäjä: Fixstop, Kivisydän, P1, 90100 Oulu, p. 050 3422 221

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Fixstopin markkinoinnista vastaava henkilö, info@fixstop.fi

 3. Rekisterin nimi: Fixstopin asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Fixstopin ja kuluttajan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, Fixstopin palvelujen mainonta ja markkinointi, asiakastyytyväisyyden mittaaminen.

 5. Rekisterin tietolähteet: Tietoja kerätään Fixstopin päivittäisen liiketoiminnan yhteydessä sekä kuluttajan käyttäessä Fixstopin kotisivuilla olevia palveluita, kuten nettiajanvaraus.

 6. Rekisterin tietosisältö:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Auton merkki ja malli

  • Rekisterinumero

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta asiakasrekisterin ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojausperiaatteet: Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella, vaadittavien käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.

 9. Rekisteritietojen tarkastus ja korjaus: Haluttaessa tarkastuttaa tai korjauttaa rekisterissä olevaa henkilötietoa on esitettävä kirjallinen, omakätisesti allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle.

 10. Kielto-oikeus: Henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

   

Kivisydän, P1, 90100 OULU      p. 050 3422 221      info@fixstop.fi      www.fixstop.fi